Nōu te rourou nōku te rourou ka kī te kete, ka ora ai te iwi.

With your contribution and my contribution, the basket is full and the people are well.

Our Partners

Ko te waka eke noa

INVESTORS FOR CHANGE

KAUPAPA PARTNERS

Funders